PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT - VOLKSWAGEN 7 HC TRANSPORTER


W dniu 28.12.2013 r. o godz. 12:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Komisja Przetargowa reprezentująca sprzedającego, Małopolską Izbę Rolniczą dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na sprzedaż samochodu osobowego:

VOLKSWAGEN 7 HC TRANSPORTER, 1.9 TDI
Nr rejestracyjny/numer VIN: KT 30602 / WV2ZZZ7HZ4X015722

Cena wywoławcza 18 500 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset zł) 

Otwarcia dokonano w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej, os. Krakowiaków 54 A/15, 31-964 Kraków.
Do upływu terminu składania ofert (27.12.2017 r. godz.15:00) złożono dwie oferty.  
Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

Zdzisław Postół, 32-067 Sanka 57 – 20 220 zł


 

Licznik odwiedzin: 947650