Plan strategiczny WPR na lata 2021-2027


26 września 2019 r. w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja pt. „Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027”, która rozpoczęła cykl spotkań mających na celu skonsultowanie i poinformowanie przyszłych beneficjentów oraz osób, które interesują się programowaniem polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, pełniących funkcje w organizacjach społecznych, związkach zawodowych, administracji, na temat postępów prac nad Planem. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu rolniczego, m.in. Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski, Małopolską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Zarządu Ryszard Czaicki.

W trakcie konferencji przedstawione zostały tematy dotyczące stanu prac nad projektowaniem przyszłej polityki rolnej. Uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji w czterech obszarach:

  1. Wspierania dochodów i opłacalności produkcji rolnej,
  2. Poprawa konkurencyjności poprzez modernizacje i innowację,
  3. Wspierania funkcji środowiskowych rolnictwa i adaptacja do zmian klimatu,
  4. Wspieranie rozwoju wsi, w tym zmian pokoleniowych i rynek pracy 

W dyskusji zwrócono uwagę m. in. na konieczność utrzymania dotychczasowego poziomu budżetu, który jest niezbędny do finansowania nowych działań rolnictwa na rzecz społeczeństwa. Dyskutanci podkreślali potrzebę poprawy infrastruktury obszarów wiejskich. Zwracano uwagę na zmniejszające się zasoby wody na obszarach wiejskich. W części dotyczącej rolnictwa postulowano pozostawienie płatności powiązanych z produkcją, oraz potrzebę współpracy rolników na rzecz wzmocnienia ich pozycji w łańcuchu dostaw. Podkreślono, że rolnictwo powinno uwzględniać oczekiwania konsumentów w zakresie żywności wysokiej jakości.

Materiały do pobrania (pdf):

►Blok​ tematyczny​ 1​ - Sektorowe​ interwencje
►Blok​ tematyczny​ 1 - Wsparcie dochodów 
►Blok​ tematyczny 2​ - Konkurencyjność 
►Blok​ tematyczny 3 - Środowisko​, zielona​ architektura 
►Blok​ tematyczny 3​ - Klimat
►Blok tematyczny 4 - Rozwój​ wsi​, praca 
►Wystąpienie​ R. Zarudzkiego
►Wystąpienie Z​. Krzyżanowskiej - Stan​ negocjacji​ ramowych​ i​ finansowych​ WPR
►Nowe​ zasady programowania i wdrażania WPR

Źródło: KRIR  


 

attachments error!
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2281224