Podsumowanie regionalnego etapu XVI Ogólnopolskiego Konkursu BGR


W dniu 06.06.2018 r. w biurze MIR w Tarnowie odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W podsumowaniu udział wzięli Kierownik Placówki Terenowej w Tarnowie Pan Piotr Wójcik, Kierownicy Placówek KRUS z Dąbrowy Tarnowskiej, Tuchowa, Brzeska i Bochni, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Pan Andrzej Kizior, Zastępca Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie Pani Ewa Rein (reprezentująca również tarnowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa) oraz Przewodniczący Rady Powiatowej MIR z terenu Powiatu Tarnowskiego Pan Paweł Augustyn. Mieli oni przyjemność nagrodzić wyróżnionych rolników nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KRUS, PIP, MODR, SITR oraz MIR.

Konkurs tradycyjnie organizowany jest coroczne przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Izbą Rolniczą. Tegoroczna edycja uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W etapie regionalnym obejmującym swoim zasięgiem powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski udział wzięły 32 gospodarstwa rolne. Wszystkie zostały objęte wizytacją komisji w skład której weszli przedstawiciele organizatorów. Na podstawie uzyskanych wyników oceny wytypowane zostały 3 gospodarstwa, które wezmą udział w finale krajowym konkursu. Mamy nadzieję, że w roku obecnym reprezentującym Małopolskę gospodarstwom uda się co najmniej powtórzyć sukces z roku 2015 gdy jedno z małopolskich gospodarstw zajęło w Finale Ogólnopolskim 2 miejsce.

Już dziś zachęcamy wszystkich rolników do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu daje on bowiem możliwość nie tylko pochwalenia się własnym gospodarstwem lecz również pozyskania informacji i wysłuchania uwag specjalistów z ww. instytucji, którzy podczas wizytacji gospodarstw oceniają panujące w nich warunki pracy i przekazują rolnikom swoje uwago co do zauważonych nieprawidłowości i zagrożeń. Pamiętajmy, że praca rolnika jako wymagająca wykonywania wielu różnorodnych zadań niesie za sobą duże ryzyko związane z wypadkami. Uniknięcie choćby jednego z nich dzięki prewencji prowadzonej podczas oceny gospodarstw biorących udział w konkursie jest wystarczającym argumentem przemawiającym za koniecznością jego organizacji.

Marcin Słowik
Biuro MIR w Tarnowie


Licznik odwiedzin: 865134