Podsumowanie wyborów do rad powiatowych MIR


Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Na podstawie protokołów wyborczych komisji okręgowych w wyborach do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015 r. stwierdzamy:

• Wybory były organizowane w 182 okręgach wyborczych. 
• Do obsadzenia było 291 mandatów. 
• Do okręgowych komisji zgłoszonych zostało 339 kandydatów, którzy uzyskali poparcie od 16 950 rolników, czyli:
   - 3,95% uprawnionych do głosowania,
   - 11,86% małopolskich gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.
• 10 mandatów zostało nieobsadzonych.
• W 128 okręgach ilość mandatów była równa ilości kandydatów.
• Do głosowania było uprawnionych 428 764 osób. 
• W wyborach wzięło udział 7 994 osób, co stanowi 5,59% małopolskich gospodarstw rolnych o powierzchni     powyżej 1 ha.
• Frekwencja wyborcza wyniosła 1,86%.

Wojewódzka Komisja wyborcza wyraża swoje podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wyborów. Szczególne podziękowania komisja kieruje do pracowników gmin.

Największa frekwencję odnotowano w następujących gminach:
1. Racławice – 13,19%
2. Grybów Miasto – 12,87%
3. Wietrzychowice – 12,21%
4. Proszowice – 12,17%
5. Kamionka Wielka – 12,15%

Najmniejszą frekwencję odnotowano w następujących gminach:
1. Kraków – 0,17%
2. Kalwaria Zebrzydowska – 0,17%
3. Czarny Dunajec – 0,19%
4. Bochnia gmina – 0,20%
5. Mszana Dolna gmina – 0,25%

Największa frekwencja była w następujących powiatach:  
1. Proszowicki – 5,55%
2. Miechowski – 4,11%
3. Nowosądecki – 3,62%

Najmniejsza frekwencja była w następujących powiatach:  
1. Tatrzański – 0,57%
2. Wadowicki – 0,63%
3. Nowotarski – 0,68%

W przypadku liczenia frekwencji w tych okręgach wyborczych, w których była większa ilość kandydatów niż mandatów tj. w 44, frekwencja wynosiła 3,58%

Wojewódzka Komisja Wyborcza przekazuje uwagi do ordynacji wyborczej izb rolniczych i ustawy o izbach rolniczych, które pozwolą uniknąć błędów, niedomówień oraz wątpliwych interpretacji prawnych. Zobowiązuje przedstawicieli MIR w KRIR do usunięcia ich w następnej Kadencji:

1. Niezbędne jest jednoznaczne określenie definicji członka izby rolniczej.
2. W okręgach wyborczych w których równa jest ilość kandydatów i mandatów wybory nie powinny się odbywać. Do liczenia frekwencji wyborczej okręgi te nie powinny być uwzględniane. 
3. Należy zmniejszyć ilość osób popierających kandydatury do 25 tak jak to ma miejsce w wyborach samorządowych.
4. Terminarz wyborczy należy zmienić. Listy uprawnionych do głosowania muszą być wykonane przed rejestracją kandydatów.
5. Należy dokonać zmiany ilości osób wchodzących w skład Walnego Zgromadzenia w zależności od ilości wybranych delegatów do Rady Powiatowej, np.: od 1 do 10 – 1 przedstawiciel, 11-20 – 2 przedstawicieli powyżej 20 – 3 przedstawicieli.
6. Należy rozważyć ograniczoną ilość kadencji Zarządu w izbie.
7. Wg zgodnej opinii członków Komisji Wojewódzkiej działalność izby powinna się zradykalizować w zakresie żądań od ustawodawcy aktów prawnych rozwiązujących podstawowe problemy rolników. (sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż ziemi obcokrajowcom, oraz bliższą współpracę ze związkami zawodowymi)
8. Wg oceny Komisji promocja wyborów do której zobowiązała się KRIR była niedostateczna.


W załączeniu skany dokumentów:

1. Protokół wyników wyborów do rad powiatowych MIR przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015 r.
2. Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR z dnia 10 czerwca 2015 r.


 

Załączniki


Licznik odwiedzin: 1030121