Podtrzymywanie tradycji - warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich


• • • • •

Małopolska Izba Rolnicza informuje, że realizuje operację pn.

„Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” 

Operacja zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim – łącznie dla grupy 60 osób. Celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób okolicznościowych. Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie i przekazanie praktycznych umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu tradycyjnych ozdób okolicznościowych (kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i serwety dożynkowe), które będą przydatne w działalności KGW. Zajęcia zostaną przeprowadzone od sierpnia do października 2020 r.

PARTNERZY PROJEKTU:


• • •

Operacja współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kraków, 8 czerwca 2020 r.


INFORMACJE O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

►Nabór uczestników na warsztaty praktyczne dla KGW z powiatu gorlickiego

►Nabór uczestników na warsztaty praktyczne dla KGW z powiatu nowosądeckiego

►Nabór uczestników na warsztaty praktyczne dla KGW z powiatu nowotarskiego

►Nabór uczestników na warsztaty praktyczne dla KGW z powiatu tatrzańskiego

►Praktyczne warsztaty dla KGW w Małastowie

►Warsztaty dla KGW w Rytrze

►Podtrzymywanie tradycji, warsztaty dla KGW w Czorsztynie

►Warsztaty dla KGW z powiatu tatrzańskiego
 


• • • • •

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl

• • • • •

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1339578