Podziękowanie za pomoc w organizacji wyborów do rad powiatowych MIR


Burmistrzowie i Wójtowie
Samorządów Województwa Małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej serdecznie dziękuję za udzielenie pomocy w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do naszego samorządu. Szczególne wdzięczni jesteśmy pracownikom urzędów gmin i miast, którzy rzetelnie pełnili zadania koordynatora ds. wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych.
    Izba rolnicza – w obowiązującej formule prawnej – istnieje w Małopolsce od 20 lat. W tym czasie obserwowaliśmy, i nadal jesteśmy świadkami przemian jakie następują w naszym rolnictwie. Do tych niekorzystnych zaliczyć należy przede wszystkim znaczną polaryzację dochodów w rolnictwie i systematyczny wzrost powierzchni „niechcianych” gruntów ornych, czasem bezpowrotnie wyłączanych z produkcji. Jednak efektem postępujących zmian jest również poprawa struktury agrarnej, wzrost dochodowości gospodarstw, coraz więcej młodych producentów rolnych i rosnąca liczba nowoczesnych gospodarstw, które śmiało mogą konkurować na rynku UE.
     Jednym z podstawowych zadań samorządu rolniczego jest reprezentowanie interesów producentów żywności. Jesteśmy świadomi tego, że kompetencje oraz możliwości sprawcze izby rolniczej nie są w pełni satysfakcjonujące. Pomimo podejmowanych starań brakuje nam zdecydowanych sukcesów, które wzmocniłyby wiarę w sens istnienia izby i akceptację wśród jej członków – takich jak np. wprowadzenie ułatwień w sprzedaży bezpośredniej czy ustawa chroniąca polską ziemię przed niekontrolowanym wykupem. Dodatkowo, naszą bolączka są błędne założenia w ordynacji wyborczej, które powodują niedostateczną frekwencję w wyborach. Wierzymy, że pomimo nie zawsze sprzyjających okoliczności, efektem zakończonych właśnie wyborów będzie coraz silniejszy i skuteczniejszy samorząd rolniczy, z którym będą się identyfikować wszyscy jego członkowie. 
    Liczymy również na kontynuację dobrej współpracy z małopolskimi samorządami terytorialnymi, która przyniesie korzystne rozwiązania dla środowiska rolniczego i przyczyni się do dalszego rozwoju obszarów wiejskich naszego województwa.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR
Henryk Dankowiakowski


 

 

Załączniki


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221252