Polskie rolnictwo na tle europejskiego


Jak wynika z analizy ekspertów PPR, w Polsce jest stosunkowio dużo nieurodzajnych gleb lekkich (klasa V i VI to aż 35% gruntów rolnych , a I i II to zaledwie 3%). Jest niewiele dużych obszarów ziemi o tej samej klasie. Klimat środkowoeuropejski w porównaniu z zachodnim jest ostrzejszy, krótszy jest okres wegetacji, z plony są niższe.

Wady
Średnia wielkość powierzchni gospodarstw w Polsce, wynosząca niespełna 8 ha (w UE jest to 17 ha), powoduje, że część rolników jest mniej wydajna i mało konkurencyjna w stosunku doo unijnych producentów rolnych z dużych gospodarstw. Może to jednak w ostateczności okazać się zaletą naszego rolnictwa. W Unii powiększanie obszaru gospodarstw wymuszane jest przez system dopłat. W Polsce wielkość gospodarstw się powiększa ale jeszcze zbyt wolno ow stosunku do ich obecnych rozmiarów. W Unii wszystkie gospodarstwa produkują na rynek, w Polsce produkcynych jest tylko 15-16 %, pozostałe zaspokajają własne potrzeby.
W polskim rolnictwie zatrudnionych jest prawie pięciokrotnie więcej osób  niż w UE (prawie 26% wszystkich pracujących w Polsce; w UE - 5,5%). W skutek niskiej wydajności polskiego rolnictwa aż 1/4 pracujących wytwarza zaledwie 6% PKB (dochodu narodowego). Młodzież wiejska w skutek rosnących kosztów nauki jest gorzej wykształcona od młodzieży w UE.
Mieszkańcy wsi nie są przygotowani do wykonywania innych niż rolnik zawodów, dlatego w usługach rolniczych w Polsce pracuje 1 osoba na 4 rolników, a w Unii 4 pracujących w usługach przypada na 1 rolnika.

Zalety
Polska ma  - po Francji i Hiszpanii - trzeci pod względem wielkości obszar ziemi rolnej (18 mln ha), dzięki czemu nie musi prowadzić intensywnych, niszczących naturalne środowisko upraw. Równocześnie powierzchnia gruntów ornych (stanowiących 77% wszystkich użytków rolnych) pozwala na łatwe dostosowanie produkcji roślinnej do potrzeb rynku.
W stosunku do większości krajów Unii spora część Polski to obszary słabo uprzemysłowione. Dzięki temu są ekologicznie czyste i mogą zostać wykorzystane do rozwoju agroturystyki, a przede wszystkim do do produkcji zdrowej żywności, która w Unii objęta jest specjalnymi dopłatami.
Młodzi rolnicy w Polsce są słabiej wykształceni, ale jest ich wielu, dzięki czemu polska wieś jest stosunkowo młoda. Młdzież szybciej się dostosowuje do nowych warunków i potrafi, uzupełniając braki w wykształceniu, osiągnąć praktyczne korzyśći. Dlatego zaletą polskiej wsi jest to, że w gospodarstwach powżej 15 ha młodzi rolnicy stanowią 43% wszystkich, a właścicielami 1/3 gospodarstw są osoby mające mniej niż 40 lat.
Ziemia rolna w Polsce jest tania, bo jej jakość jest niska, a podaż po likwidacji pegeerów duża (w UE jest kilka razy droższa, a w Luksemburgu aż 53 razy droższa), koszty produkcji rolnej są niskie. Dlatego mimo niewielkiej wydajności, plolskie rolnictwo szybko może stać się konkurencyjne wobec rolnictwa unijnego.

Źródło: Rzeczpospolita. 25.10. 2011 r. Dodatek specjalny (poświęcony 35. Konferencji Rolniczej Ameryka Północna - Unia Europejska).

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2514778