Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej, Janów Lubelski, 19-20 stycznia 2023 r.


W dniach 19-20 stycznia 2023 r. w Janowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej. Gospodarzem wydarzenia był Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich izb wchodzących w skład Porozumienia tj. Lubelskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Opolskiej, Śląskiej i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, oraz gościnnie - przedstawiciele izb rolniczych z woj. mazowieckiego i podlaskiego. Małopolską Izbę Rolniczą reprezentował Dyrektor Henryk Dankowiakowski oraz Członek Zarządu Karol Zachwieja. 

W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz i Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, oraz posłowie na Sejm z terenu woj. lubelskiego, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa Jerzy Chruścikowski, przedstawiciele instytucji rolniczych i samorządowych. 

Tematem wiodącym poruszanym przez przedstawicieli wszystkich izb był niekontrolowany napływ do naszego kraju ogromnych ilości zbóż oraz kukurydzy, w efekcie którego polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich zbiorów, a duża ilość kukurydzy w dalszym ciągu jest niezebrana z pól. 
W drugim dniu posiedzenia wystąpił wojewoda lubelski Lech Sprawka, który przedstawił działania Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach rolniczych, a także omówił procedury kontrolne napływającego zboża na przejściach granicznych w województwie lubelskim. 
Innymi tematami poruszanymi przez zebranych były dopłaty bezpośrednie i związane z tym ekoschematy. Rolników niepokoi brak stosownych rozporządzeń wykonawczych. Poruszane zostały również problemy hodowców bydła, trzody chlewnej, producentów drobiu, sadowników oraz nadmiernej ilości zwierzyny dzikiej powodującej ogromne straty w rolnictwie. Rolnicy zaniepokojeni są również wysokimi kosztami produkcji, drogimi nawozami, paliwem, energią oraz środkami ochrony roślin. 
Podczas obrad przyjęto między innymi następujące postulaty, które zostaną przesłane przez KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej (PIRPP-W) wnosi o:

  • wprowadzenie przez Rząd RP wykupu zboża na cele strategiczne (zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego); 
  • zorganizowanie interwencyjnego skupu kukurydzy od rolników w celu zagospodarowania tego ziarna do produkcji bioetanolu;
  • rozszerzenie katalogu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - których wystąpienie umożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych udzielane przez ARiMR - o intensywne opady śniegu, powodujące zniszczenia tuneli foliowych oraz upraw znajdujących się pod nimi.      

PIRPP-W uważa: 

  • że gospodarstwa rolne w ostatnich latach, między innymi dzięki inwestycjom finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, powiększyły znacznie park maszynowy. Zwiększyła się liczba ciągników, a także nowoczesnych maszyn rolniczych. Bezpieczny i bezproblemowy dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie warunki pracy rolników. Modernizacja dróg powinna polegać na wzmocnieniu podłoża, co umożliwi przejazd cięższego sprzętu rolniczego a także na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz  zapewnieniu odwodnienia drogi.               
  • że rozporządzenie MRiRW z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. poz. 1830), nie uwzględnia specyfiki polskiej wsi w zakresie własności, i wnioskuje o poszerzenie programu o dzierżawy wieloletnie i włączenie do katalogu budynków - dla których udziela się wsparcia do wymiany pokrycia dachowego - o tzw. budynki mieszkalno-gospodarcze.

Karol Zachwieja, Członek Zarządu MIR                                                                                                                                                  

Fotografie pochodzą ze strony www.lir.lublin.pl ►Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej, LIR 


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151519