Posiedzenie WZ Małopolskiej Izby Rolniczej


4 października 2018r. w biurze MIR w Krakowie odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji okołorolniczych: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, PIORINu, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego- Oddział w Krakowie, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach oraz Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie. W I części obrad zaproszeni goście omówili bieżące problemy w rolnictwie: Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta -Wojewódzki Lekarz Weterynarii omówila kwestię bioasekuracji związanej z ASF, Pan Andrzej Kawalec z Wydziału Rolnictwa MUW kwestię szkód suszowych w woj.małopolskim natomiast Łowczy Okręgowy- Pan Łukasz Strzelewicz o nowym prawie łowieckim. W dalszym toku obrad delegaci dyskutowali m.in nad zagadnieniami dot. szkód łowieckich, kosztów jakie musi ponieść rolnik wynikających z bioasekuracji w związku z ASF, ubezpieczeń rolniczych, szacowania szkód od niekorzystnych warunków atmosferycznych, umów kontraktacyjnych pomiędzy rolnikami a zakładami przetwórczymi.

 

 

 

Licznik odwiedzin: 976355