Postępowania administracyjne w sprawie weryfikacji powierzchni PEG


W dniu 29 września 2020 r. Zarządu KRIR wystąpił do MRiRW o zmianę procedur ARiMR odnoszących się do weryfikacji powierzchni PEG.  Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że skutkiem wznawiania postępowań administracyjnych z urzędu w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2019r., w sytuacjach weryfikacji niewielkich powierzchni, jest nie tyle zwrot przez rolnika nienależnie pobranych kwot, co jedynie kosztowna korespondencja, stres rolnika wynikający z nałożenia sankcji, po czym ich umorzenie. Ponadto wspomniane procedury Agencji powodują konieczność poprawiania wniosków w innych działaniach, takich jak materiał siewny, młody rolnik, restrukturyzacja gospodarstw. W opinii KRIR takie postępowanie naraża rolników na niepotrzebny stres, a budżet Państwa na dodatkowe wydatki.
Ministerstwo Rolnictwa odniosło się do tej kwestii przesyłając odpowiedź, w której obszernie uzasadniono, że podejmowane przez ARiMR działania prowadzone są w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
Odpowiedź MRiRW 


źródło: KRIR

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1373649