Próba wypracowania porozumienia między KŁ a rolnikami w gminie Lisia Góra


W dniu 28.05.2020 r. w budynku Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami ZO PZŁ w Tarnowie Panem Łowczym Okręgowym Krzysztofem Łazowskim, przedstawicielem Gminy Lisia Góra w osobie Pana Wójta Arkadiusza Mikuły, przedstawicielem Koła Łowieckiego „Darz Bór” w osobie Sekretarza Pana Jarosława Wałaszka oraz przedstawicielem Izby Przewodniczącym Rady Powiatowej MIR Panem Januszem Wałaszkiem. 
Celem spotkania było wypracowanie kompromisu pomiędzy rolnikami a Kołem „Darz Bór” położonego na terenie Gminy Lisia Góra, w związku ze szkodami łowieckimi wyrządzonymi przez dziki. Podczas spotkania omówiono i wypracowano dodatkowe ustalenia ramowego planu działań zaproponowanego przez Pana Krzysztofa Łazowskiego.

►Ramowy plan działań (.pdf)

MIR


 

Galeriapunktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296600