Priorytety w hodowli roślin uprawnych w Polsce


Opracowanie przedstawia pogląd dotyczący kierunków/priorytetów działań w zakresie hodowli roślin z uwzględnieniem realizowanych polityk w obszarze produkcji rolnej, organizacji sektora hodowli roślin (jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe, spółki hodowli roślin i inne podmioty zajmujące się hodowlą roślin) oraz przeglądu zagadnień zgłaszanych jako kluczowe przez hodowców-praktyków i przedstawicieli nauk rolniczych.

►Priorytety w hodowli roślin uprawnych w Polsce

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 887909