Projekt budżetu rolnego na 2012 r.


W projekcie budżetu na 2012 r. na rolnictwo przewidziane jest ponad 49 mld zł, czyli ok. 3 mld zł mniej w niż w 2011 r. - poinformował w środę wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Zapewnił, że są to wystarczające środki do realizacji zadań w tym sektorze.

- Zmniejszenie wynika z mniejszego współfinansowania programów unijnych - powiedział Plocke na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Dodał, że m.in. mniej budżetowych pieniędzy zostanie wydane na dopłaty bezpośrednie, a także na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Jak wyjaśnił, w ramach 49 mld zł przeznaczonych na rolnictwo ponad 21 mld zł będą stanowiły środki pochodzące z budżetu UE, 16 mld zł - to pieniądze na funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a pozostałe środki pochodzą z krajowego budżetu i przeznaczone zostaną na realizację podstawowych zadań w rolnictwie.

Z informacji przedstawionej przez resort rolnictwa wynika, że na współfinansowanie programów unijnych zarezerwowano prawie 2 mld 669 mln zł.

Na postęp biologiczny w produkcji rolnej jest zaplanowane 18,5 mln zł, a na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 101 mln zł, na rolnictwo ekologiczne - 6 mln zł, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych - 103,8 mln zł.

ARiMR ma dostać ponad 2 mld zł, ARR - prawie 398 mln zł, GIJHARS - 18,2 mln zł.

Na zwalczanie chorób zakaźnych w 2012 r. planuje się wydać 257 mln zł, na dopłaty do paliwa rolniczego - 720 mln zł, na utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 210 mln zł, na ubezpieczenia upraw rolnych - 100 mln zł.

W projekcie budżetu na przyszły rok jest przewidziane ze środków unijnych ok. 4,6 mld zł na dopłaty bezpośrednie oraz ponad 4,4 mld zł na realizację PROW.

- Zaplanowane środki finansowe na poszczególne części zabezpieczają zadania, które są realizowane w ramach polityki państwa wobec sektora rolnego i gwarantują ich zrealizowanie na poziomie wystarczającym - zapewnił wiceminister.

Plocke odnosząc się do pytań posłów powiedział, że dyskusja na temat budżetu rolnego na 2012 r. jest przedwczesna. Poinformował, że rząd nie przesłał jeszcze projektu budżetu do Sejmu, ponieważ trwają rozmowy w ramach Komisji Trójstronnej nt. wysokości płacy minimalnej.

Źródło: PAP, www.ppr.pl

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642843