Projekt rozporządzenia dot. wsparcia na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia 
              
Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. 


 

Licznik odwiedzin: 716236