Projekt rozporządzenia dot. wsparcia na restrukturyzację małych gospodarstw


Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozp. w spr. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW na lata 2014-2020.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 3 marca 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 732597