Projekt rozporządzenia dot. wsparcia operacji typu Inwestycje w targowiska


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia
              
Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. 


 

Licznik odwiedzin: 716236