Projekt rozporządzenia w spr. Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu".

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 7 grudnia 2017 r.


►Opinia KRIR z dn. 08.12.2017 r.  

Licznik odwiedzin: 716238