Projekt rozporządzenia w spr. pomocy na operacje typu Scalanie gruntów


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. 


 

Licznik odwiedzin: 716236