Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej


►Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 12 sierpnia 2017 r.


 

Licznik odwiedzin: 732598