Projekt rozporządzenia dot. oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 25 lipca 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 1005812