Projekt rozporządzenia dot. pomocy finansowej w ramach działania Rolnictwo ekologiczne


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia  

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 1030111