Projekt rozporządzenia dot. zwalczania bakterii Clavibacter michiganensis


Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus.
Projekt rozporządzenia  

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 926973