Projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gosp. na 2019 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.

Projekt rozporządzenia

Prosimy o zgłaszanie uwag i opinii w terminie do 24 października 2018r. na adres mir@mir.krakow.pl

Licznik odwiedzin: 1030111