Projekt rozporządzenia ws. norm szacunkowych działów specjalnych produkcji rolnej 2020


Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Określa on normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2020.

Jeżeli podatnik będący rolnikiem nie prowadzi ksiąg rachunkowych, to dochód ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Na rok 2020 zostały one ustalone na niższym poziomie niż obowiązuje w 2019 roku.

Prezes GUS komunikatem z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. (M.P. poz. 471) ogłosił, iż wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%). Dlatego też Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju uwzględniając ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS dokonał w projektowanym rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu.

►Projekt rozporządzenia (pdf)

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag do projektu w terminie do dnia 25 października 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245710