Projekt rozporządzenia ws. pomocy finansowej na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 16 maja 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 1005825