Projekt rozporządzenia ws. ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej 56/2020.

W art. 48 rozporządzenia 2017/625 Komisja Europejska została upoważniona do określenia odstępstw od obowiązku poddawania importowanych towarów kontroli granicznej, w tym:

1) towarów na pokładach międzynarodowych środków transportu, nierozładowywanych i przeznaczonych do spożycia przez załogę i pasażerów;

2) towarów, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do osobistej konsumpcji lub do własnego użytku;

3) małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.

►Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem i OSR 

Prosimy o przysłanie uwag i opinii na adres e-mail: ramatowska@krir.pl w terminie do 10 lipca 2020 r.


attachments error!
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642788