Projekt rozporządzenia ws. stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez PIORiN


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed agrofagami. 

►Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem i OSR 

Prosimy o przysłanie uwag i opinii na adres e-mail: ramatowska@krir.pl w terminie do 1 czerwca 2020 r.


 

attachments error!
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642832