Projekt rozporządzenia ws. wsparcia na operacje typu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 23 października 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 926962