Projekt rozporządzeniaw sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej


Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny umieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

►https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363055/katalog/12903773#12903773

Prosimy o przysłanie opinii i uwag na e-mail: mir@mir.krakow.pl lub ramatowska@krir.pl, w terminie do 7 września 2022 r.

►Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem i OSR

 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1930768