Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt


Poselski projekt ustawy (PiS) o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

►Projekt ustawy 

►Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
 

 

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt, uszczelnienia systemu finansowania odławiania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez samorządy m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku oznakowania psów i utworzenia centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Weterynarii, wprowadzenie zakazu: hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer i wykorzystywania zwierząt w cyrkach, doprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie pokrywania kosztów zapewnienia tymczasowej opieki zwierząt odebranych interwencyjnie, rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 17 listopada 2017 r.


 

Licznik odwiedzin: 748217