Projekt zmian do rozporządzenia dot. programu rolnośrodowiskowego z PROW 2007-2013


Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

►Projekt rozporządzenia 

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 19 lutego 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 716233