Projekt zmian do rozporządzenia ws. uprawnień do nakładania mandatów karnych przez inspektorów IW, IJHARS oraz PIORiN


Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

►Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem

Projektowana zmiana ma charakter techniczny i polega na zaktualizowaniu uprawnień wynikających z nowych przepisów dla Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Tym samym grzywna w drodze mandatu będzie nakładana zgodnie z projektowanymi przepisami ustawy o ochronie roślin przed  agrofagami oraz projektowanymi przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag do projektu w terminie do dnia 25 listopada 2019 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1172683