Projekt zmian do rozporządzenia w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną


Na stronie ►Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL) został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

►Projekt rozprządzenia do pobrania 

Prosimy o przesyłanie uwag na adres: mir@mir.krakow.pl lub sekretariat@krir.pl do dnia 03.11.2022 r. 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151633