Projekt zmian w rozporządzeniu dot. zasad bioasekuracji


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag w terminie do dnia 4 marca 2018 r., na adres: mir@mir.krakow.pl.


 

Licznik odwiedzin: 732597