Projektowane stawki dopłat do materiału siewnego za 2017 rok


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017.

►Projekt rozporządzenia

Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do 6 października 2017 r. do godz. 12:00


 

Licznik odwiedzin: 732598