Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2021 r.


30 września 2021 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. Wynosi on 4,6197 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,5462 zł za 1 EUR).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

1. Jednolita płatność obszarowa: 487,6 zł/ha
2. Płatność za zazielenienie: 327,26 zł/ha
3. Płatność dla młodego rolnika: 308,59 zł/ha
4. Płatność dodatkowa: 184,54 zł/ha
5. Płatność do bydła: 336,73 zł/szt.
6. Płatność do krów: 426,51 zł/szt.
7. Płatność do owiec: 114,47 zł/szt.
8. Płatność do kóz: 51,56 zł/szt.
9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno: 685,70 zł/ha
10. Płatność do roślin pastewnych: 457,46 zł/ha
11. Płatność do chmielu: 2 087,75 zł/ha
12. Płatność do ziemniaków skrobiowych: 1 210,32 zł/ha
13. Płatność do buraków cukrowych: 1 547,13 zł/ha
14. Płatność do pomidorów: 3 371,12 zł/ha
15. Płatność do truskawek: 1 313,93 zł/ha
16. Płatność do lnu: 558,70 zł/ha
17. Płatność do konopi włóknistych: 198,05 zł/ha
18. Płatność do tytoniu - 'Virginia': 3,18 zł/kg
19. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń: 2,25 zł/kg

Źródło: MRiRW


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1604491