Projekty realizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą w 2018 r. z dofinansowaniem KSOW


W 2018 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

► "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości"

Celem operacji jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we Francji – szczególnie w kwestii zakwalifikowania tzw. zbiorowych punktów sprzedaży jako działalności rolniczej, oraz zwiększenia możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży produktów o lokalne punkty sprzedaży detalicznej (targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące na obszarze powiatu, w którym rolnik prowadzi działalność oraz na terenie powiatów ościennych.

INFORMACJE O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU

►Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego do Francji

►Rozstrzygnięcie postępowania na organizację wyjazdu studyjnego do Francji

►Nabór uczestników wyjazdu studyjnego do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy)

 


• • • 

► "Dobre praktyki w uprawie winorośli i produkcji wina"  

Celem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego, którego uczestnicy będą mogli poznać dobre praktyki i technik winifikacji stosowane w winnicach ziemi lubuskiej, oraz możliwości ich zastosowania w regionie Małopolski. Uczestnicy wyjazdu będą mogli wymienić doświadczenia zarówno w prowadzeniu uprawy winorośli (zabiegi agrotechniczne, cięcie, formowanie dobór odmian, opryski) jak i przeprowadzenia procesu winifikacji. Wyjazd przyczyni się do poprawy konkurencyjności małopolskich gospodarstw winiarskich, oraz umożliwi nawiązanie kontaktów zawodowych i integrację środowisk winiarskich.

• • • 

► „Po naukę i doświadczenia w zakresie produkcji wina do Mołdawii” 

Celem głównym operacji jest umożliwianie grupie 30 osób (posiadających w chwili obecnej własne winnice lub zamierzających je założyć) zapoznanie się z doświadczeniem winiarzy Mołdawskich jako osób, które od wielu wieków kultywują tradycje winiarstwa prowadzonego w zbliżonych do naszego regionu warunkach klimatyczno-glebowych.

• • • • •

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


 

Licznik odwiedzin: 717285