Propozycja badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie na rok 2022


Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie zaprasza do współpracy w zakresie ochrony środowiska.

Gleba jest ważnym elementem środowiska przyrodniczego, w którym przebiega wzrost i rozwój roślin stanowiących pokarm dla ludzi i paszę dla zwierząt. Produkcja rolnicza coraz częściej postrzegana jest w formie zagrożeń dla środowiska naturalnego, a Stacje Chemiczno-Rolnicze powołane są do pomocy w zakresie prawidłowej agrotechniki. Wyniki badań przeprowadzonych w 2020 roku wykazują, że ponad połowa użytków rolnych to gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym (59%). Zakwaszenie gleb ogranicza produkcję roślinną i zagraża środowisku.
W 2019 roku został wdrożony "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Oprócz badania odczynu gleby, Stacja oferuje możliwość analizy gleby na zawartość makro- i mikroelementów oraz szereg innych badań i tematów do współpracy. Ponadto Stacja oferuje pomoc i wsparcie specjalistów terenowych. Dane do kontaktu do pracowników w poszczególnych rejonach znajdują się na stronie internetowej ►www.schr.krakow.pl

Propozycja badań na rok 2022 - OSCh-R w Krakowie:

1. Ocena stanu gleb (odczyn - pH, zawartość przyswajalnych makroelementów z uwzględnieniem wpływu stosowanego nawożenia na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej).
2. Oznaczanie zawartości mikroelementów w glebie (bor, cynk, miedz, mangan, żelazo).
3. Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebie (kadm, ołów, chrom, nikiel, cynk, rtęć itp.)
4. Oznaczanie zawartości azotanów w roślinach.
5. Oznaczanie zawartości makro- i mikroelementów w roślinach.
6. Oznaczanie metali ciężkich w płodach rolnych
7. Badania gleb i podłoży ogrodniczych (odczyn, makro- i mikroelementy, zasolenie)

Aktualne ceny realizowanych badań są zamieszczone na stronie ►www.schr.gov.pl, natomiast informacje dotyczące realizacji i zakresu wykonywanych badań można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie pod numerami telefonów:

centrala: 12 637-53-33, 637-55-17 oraz tel./fax 637-04-61.
e-mail: krakow@schr.gov.pl, oschr@schr.krakow.pl

Wysoką jakość usług OSCh-R potwierdza certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 759 na wykonywane analizy.

Źródło: ►Pismo OSCh-R w Krakowie z dn. 30.09.2021 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1604504