Propozycje zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego


►Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Projekt dotyczy - zgodnie z uzasadnieniem - zamiany przepisów w zakresie ułatwiającym spółkom prawa handlowego, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącym operatorem systemu przesyłowego albo posiadającym koncesję na przesyłanie paliw ciekłych nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych, a także akcji i udziału spółek prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. ►Projekt ustawy z dn. 08.11.2017 r.

 Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 23 listopada 2017 r.


 

Licznik odwiedzin: 748217