Przewidywane stawki dopłat do ubezpieczenia upraw w 2020 roku


Ministerstwo rolnictwa przedstawiło propozycję rozporządzenia dotyczącego wysokości dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 roku.

W projekcie rozporządzenia resort rolnictwa zaplanował dopłaty zarówno do upraw rolniczych, jak i do zwierząt gospodarskich. 

Dopłaty do ubezpieczeń na produkcję roślinną mają obejmować uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku i rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych. 

W przypadku zwierząt gospodarskich dopłaty do ubezpieczeń obejmą: bydło, świnie, konie, owce, kozy, drób. 

Rolnikowi będzie przysługiwać dopłata do 65% składki w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku upraw na użytkach klasy V i VI powyższa stawka taryfowa może wynieść odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

Rolnik może ubezpieczyć uprawy od różnego rodzaju ryzyka, w tym od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.
Natomiast zwierzęta gospodarskie można ubezpieczyć od ryzyka: wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Warto także dodać, że pomoc z budżetu państwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak chociażby susza w 2019 i 2018 roku,  przysługuje w pełnym zakresie tylko tym rolnikom, którzy posiadali polisę na co najmniej połowę upraw. Brak takiego ubezpieczenia skutkuje obniżeniem stawki pomoc o połowę. 

Ministerstwo rolnictwa przewiduje, że w 2020 roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich może zostać przeznaczonych 500 mln złotych. 

Źródło: TPR nr 45, Paweł Mikos 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1262992