RDOŚ ostrzega przed zakładaniem plantacji paulowni


25 listopada 2016 r. MIR zwróciła sie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o opinię na temat konsekwencji dla środowiska wynikających z zakładania i prowadzenia plantacji szybko rosnących drzew paulownia (Paulownia tomentosa Steud.).

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo z RDOŚ w Krakowie z dn. 20.01.2017 r., wyjaśniające, że Paulownia tomentosa nie figuruje na liście roślin gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą za grozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 09.09.2011 r. - (Dz.U. z 2011 r. Nr 210, poz. 1260). Nie jest to również gatunek inwazyjny, stwarzający zagrożenie dla UE, wyszczególniony w rozporządzeniu PE i RE nr 1143/2104 (Dz.Urz. UE L 189/4).

Należy jednak podkreślić, że gatunki obce nie wymienione w ww. rozporządzeniach również mogą w szczególnych warunkach powodować zagrożenia w środowisku przyrodniczym - wskazują na to liczne publikacje i wytyczne dostępne na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/igo.

Ponadto Komitet Stały Konwencji o ochronie gatunków dzikiej Flory i Fauny europejskiej oraz ich siedlisk wydał w 2009 r. raport pn: "Inwazyjność upraw przeznaczonych na produkcję biopaliw i potencjalne szkody wyrządzane naturalnym siedliskom i gatunkom rodzimym" w którym wskazano Paulownia tomentosa jako gatunek inwazyjny.

Należy również podkreślić, że w 2016 r. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, tj. organ opiniodawczo doradczy Mmistra Srodowiska wydał negatywną opnię dotyczącą dopuszczalności tworzenia na tereme PolskI plantacji hybrydy dwóch azjatyckich gatunków z roozaju Paulownia (Paulownia elongata x P. fortunei).

Dodatkowo Paulownia tomentosa w niektórych krajach europejskich jest uznawana za gatunek inwazyjny, m.in. w Austrii. Natomiast w Czechach gatunek ten znalazł się na liście gatunków obcych, które należy objąć monitoringiem z powodu możliwości ujawnienia się jego inwazyjnych właściwości.

W ocenie RDOŚ zakładanie plantacji szybko rosnących drzew z gatunku Paulownia tomentosa może wiązać się z wieloma zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego np. oddziaływaniem allelopatycznym, lokalnym zubażaniem fauny ksylo- i foliofagów, czy degradacją gleby. Obawy może również budzić szybki wzrost tej rośliny oraz duże liście, które mogą zacieniać podłoże uniemożliwiając wzrost innym roślinom. Ponadto paulownia łatwo odradza się od korzeni, co może utrudniać jej usunięcie. 

Należy też pamiętać o skutkach wprowadzania lub zawleczenia do środowiska przyrodniczego Polski gatunków obcych (np. rdestowce, barszcze kaukaskie, nawłocie), oraz, że właściwości inwazyjne tego gatunku nie zostały końca poznane.

Dlatego też RDOŚ w Krakowie zaleca wstrzymanie się z wprowadzaniem tego gatunku w celu zakładania plantacji szybko rosnących.


Paulownia tomentosa (syn. Paulownia imperialis, paulownia cesarska)

Pochodzące z Chin egzotycznie wyglądające drzewo o pięknych kwiatach. Korona nisko osadzona, luźna, rzadko ugałęziona, o grubych konarach. W ojczyźnie dorasta do 20 m wys., w ogrodach Europy do 10-15 m wys. Liście, pędy, kwiaty pokryte gęsto włoskami. Liście bardzo duże, do 30 cm dł., szerokosercowate, niektóre lekko klapowane, z wierzchu omszone, osadzone na długich ogonkach liściowych. Kwitnie tuż przed rozwojem liści (w Europie w maju). Kwiaty bardzo dekoracyjne, rurkowate, 5-6 cm, bladofioletowe do niebieskich, z żółto prążkowaną gardzielą, pachnące. Kwiaty skupione w wzniesionych, wiechowatych kwiatostanach, do 40 cm dł. Owoce, owalne torebki, mogą wisieć na drzewie kilka lat. Roślina bardzo wrażliwa na niskie temperatury, poniżej -15 °C marzną pączki kwiatowe, a poniżej -20 °C pędy. Łatwo regeneruje uszkodzenia. Małe wymagania glebowe. Stanowiska słoneczne.

autor opisu tekstowego: Gabriel Tomżyński 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1543127