Realizacja wniosków RP MIR w Miechowie i w Bochni


W piśmie z dn. 17.07.2020 r. Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej przekazał do KRIR wnioski zgłoszone przez członków Rad Powiatowych MIR w Miechowie oraz w Bochni.

Odpowiedź KRIR na nasze postulaty otrzymaliśmy w ►piśmie z dn. 24.08.2020r.

Ad. 1. Odnośnie wniosku o zezwolenie rolnikom, których nieruchomości znajdują się w pobliżu pasa nadbrzeżnego rzek i potoków na samodzielne usuwanie nadmiernych zakrzaczeń oraz uszkodzonych drzew, które są powodem zatorów wodnych i ewentualnego zalewania sąsiadujących obszarów - temat ten był omówiony na spotkaniu Zarządu KRIR z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławem Dacą w dniu 7 sierpnia 2020 r. Prezes Wód Polskich jednoznacznie stwierdził, że nie ma możliwości realizacji tego wniosku.

Ad. 2. Odnośnie wniosku o zaniechanie pobierania od rolników podzielonego VAT uprzejmie informuję, że Zarząd KRIR występował do Ministerstwa Finansów z zapytaniem w tej sprawie w marcu br. Otrzymana odpowiedź (pismo z dn. 30.03.2020 r.) potwierdziła konieczność stosowania podzielonej płatności przez rolników. Zarząd KRIR w uchwale z 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącego podjęcia koniecznych działań dla rolników w związku z epidemią COVID-19 przekazanym do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisarza Rolnictwa i Rozwoju Wsi w KE w punkcie 24 stwierdza: "Dla rolników
powinna być możliwość braku konieczności płatności tzw. Split payment. Rolnik powinien otrzymywać całą płatność na konto. Zamrażanie VAT dla rolników musi być zakazane w obecnej sytuacji".

Ad. 3. Odnośnie wniosku o określenie zasad odpowiedzialności państwa za wypadki komunikacyjne powodowane przez dzikie zwierzęta, Zarząd KRIR występował w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów (pismo w załączeniu).

Ad. 4. Odnośnie propozycji rozszerzenia definicji pomocnika rolnika na osoby świadczące taką pomoc również w przypadku chowu i hodowli zwierząt Zarząd KRIR wystąpił w tej sprawie do MRiRW 19.12.2020 r. (pismo w załączeniu).


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296589