Resort środowiska ws. odstrzału dzików przez myśliwych


W odpowiedzi na wniosek KRIR z czerwca br. w sprawie wprowadzenia odstrzału dzików na terenie całego kraju i zmniejszenia populacji dzików do poziomu 0,1 os/km2, do biura KRIR wpłynęło pismo z Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, w którym przekazanio poniższe informacje.

Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim w sezonie łowieckim 2017/2018 pozyskali 340 tys. sztuk dzików, co stanowiło 92% wykonania planu pozyskania tego gatunku, prowadzącego do zmniejszenia zagęszczenia do poziomu 0,1 os./km2. Wiązało się to z ponad 4,3 mln wyjść myśliwych w łowisko, czyli statystycznie każdego dnia ok 12 tys. myśliwych wykonywało polowanie.

Ministerstwo Środowiska nie uznało za zasadne podejmowanie dodatkowych działań przyczyniających się do zmniejszenia liczebności populacji dzików w kraju, gdyż zmniejszenie zagęszczenia sukcesywnie wykonywane jest przez członków PZŁ.

Ponadto, należy zaznaczyć, że Minister Środowiska stale monitoruje wykonywanie tego działania przez Polski Związek Łowiecki.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 869142