Resort rolnictwa częściowo uwzględnił propozycje samorządu rolniczego dot. działania rolno-środowiskowo-klimatycznego


16 sierpnia br. samorząd rolniczy przekazał do MRiRW swoje uwagi w związku z prowadzonymi konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Resort rolnictwa odniósł się do naszych uwag w ►piśmie z dn. 20.09.2017 r. 


 

Licznik odwiedzin: 748217