Resort rolnictwa ws. udoskonalania systemu monitoringu suszy rolniczej


22.07.2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW z wnioskiem ws. przygotowania bardziej szczegółowych map obrazujących występowanie suszy rolniczej. Obecnie takie mapy pokazują wystąpienie suszy jednolicie na obszarze powiatu. Z doświadczenia klęski suszy wynika, że opady często występują lokalnie i dotyczą nawet pojedynczych sołectw, dlatego należałoby opublikować mapy bardziej precyzyjne, odnoszące się do poszczególnych gmin. Będzie to pomocne przy weryfikacji poziomu suszy zarówno przez rolników składających wnioski za pomocą aplikacji publicznej, jak i urzędników sprawdzających poprawność tych wniosków oraz zasadność ich złożenia.
Zgodnie z informacją z IUNG - PIB w Puławach, na wniosek MRiRW istnieje możliwość przygotowania bardziej szczegółowych map, np. dla gmin.

W odpowiedzi powyższy wniosek resort rolnictwa w ►piśmie z dn. 17.08.2020 r. poinformował:  

"Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach opracował i uruchomił system monitoringu suszy rolniczej (SMSR) w Polsce. Podstawą opracowania systemu są wieloletnie doświadczenia Instytutu w zakresie budowy modeli prognoz plonów oraz unikatowa w skali Europy i świata baza danych glebowych charakteryzujących w skali kraju z różnicowanie retencj i wodnej siedliska glebowego. Opracowany System zawiera aplikacje komputerowe, integrujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb.
Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych suszą rolniczą dla poszczególnych upraw w SMSR uwzględniane są dwa czynniki: warunki pogodowe i podatność gleby na suszę. Zadaniem monitorowania suszy rolniczej jest wskazanie obszarów, na których występują straty spowodowane suszą. W związku z powyższym, JUNG opracował metodykę szacowania strat plonów dla wszystkich monitorowanych przez Instytut roślin, w zależności od kategorii gleby, która została wykorzystana w aplikacji publicznej. Za pomocą aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:
1) Agencji Restrukturyzacj i i Modernizacj i Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
2) Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
System w ramach którego producent rolny szacuje wartość poniesionej szkody w wyniku suszy powinien być obiektywny i w taki sposób został zaprojektowany. Jednocześnie chcąc sprawdzić zagrożenie suszy na poziomie gminy rolnik może skorzystać z tabel dla gmin, opracowanych przez IUNG (►http://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020/).
W związku z powyższym jestem przekonany, że wprowadzone od tego roku zmiany w systemie monitoringu suszy, zdecydowanie poprawią jego działanie. W kolejnych latach planowane są prace nad dalszym udoskonaleniem tego systemu."


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1296593