Resort rolnictwa ws. wprowadzenia instancji odwoławczej od wyniku szacowania szkód przez zakłady ubezpieczeń


Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa z postulatem o wprowadzenie możliwości odwołania do instytucji państwowej od wyniku szacowania szkód w uprawach rolnych z dopłatami skarbu państwa do składek ubezpieczeniowych. 

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń, które są jednostkami samodzielnymi i niepodlegającymi organizacyjnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższym nie jest możliwe wprowadzenie dodatkowej instytucji odwoławczej reprezentującej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poinformowano również, że w przypadku nie zgadzania się z decyzją zakładu ubezpieczeń producent rolny może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.


►Pismo z MRiRW z dn. 19.07.2018 r.

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1090161