Rodzina 500+ - nowe wnioski od 1 sierpnia


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że od d 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach Programujest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Od tego 1 sierpnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

Więcej informacji nt. programu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: MRPiPS  

Licznik odwiedzin: 732599