Rolnictwo na terenach NATURA 2000 - francuskie doświadczenia


W dniach 27 września - 2 października br. w ramach naszej współpracy z Regionalną Izbą Rolniczą Rhône-Alpes 8-osobowa grupa z Małopolski realizowała program poświęcony sieci NATURA 2000 podczas wyjazdu studyjnego do Francji.  

W pierwszym dniu swoją działalność zaprezentowały: Izba Rolnicza Savoie Mont Blanc oraz Związek Rzek, który czuwa nad polepszeniem jakości wody, ochroną ludności przed powodziami oraz zwracaniem uwagi społecznej na potrzebę ochrony rzek. Nasi delegaci zobaczyli równeiż jak wygląda gospodarowanie na podmokłych terenach Bas Chablais. 

W kolejnym dniu delegacja przebywała na terenach Regionalnego Parku Naturalnego Masywu Bauges gdzie pokazano im przykłady współistnienia działalności rolniczej i pozarolniczej na terenach położonych w granicach parku, takich jak wypas bydła na łąkach czy funkcjonowanie wyciągu narciarskiego. Jak zapewniała strona francuska zarząd Parku dba o dobrą współpracę z rolnikami. 

Uczestnicy wyjazdu mieli również okazję spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia Krain Tarentaise i Versant, oraz pracownikami Parku Narodowego Vanoise. Podczas spotkania poruszono temat „Natura 2000 i rolnicy - w sercu parku narodowego”, oraz przedstawiono zasady i zakres działalności Parku Narodowego Vanoise. Jak wyjaśniono, utworzenie tego Parku nie wiązało się z wprowadzeniem żadnych zakazów dotyczących prowadzenia działalności rolniczej na jego terenie, a za przykład korzystnej współpracy z rolnikami podano użytkowanie łąk do wypasu bydła mlecznego. Przedstawiciel Stowarzyszenia wyjaśnił także, że od 2005 roku zmieniły się przepisy dotyczące zagospodarowania terenu i wówczas uzyskano uprawnienia do stanowienia prawa na tym terenie. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z dotacji przekazywanych z programu Natura 2000. Rolnicy, w ramach kontraktów dobrowolnie podpisywanych ze stowarzyszeniem, otrzymują dofinansowanie jednak zobligowani są do przestrzegania określonych zasad w prowadzeniu działalności rolniczej na chronionych terenach. 

Efekty wyjazdu podsumowano podczas spotkania z przedstawicielem Regionalnej Izby Rolniczej Panem Emmanuelem Mingassonem. Uczestnicy wyjazdu zgodnie przyznali, że istnieją duże różnice pomiędzy zasadami funkcjonowania sieci Natura 2000 we Francji i w Polsce. 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie 


 

Galeriapunktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1144718