Rolnicy wnioskują o niezależne laboratoria odwoławcze


Realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 23 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa wnioskując o utworzenie niezależnego laboratorium odwoławczego badającego jakość produktów rolniczych. 

W obecnym stanie prawnym rolnicy (dostawcy produktów rolnych) nie mają możliwości wiarygodnego potwierdzenia jakości swoich dostaw (zbóż, buraków (cukier, wysłodki), mleka itd.) i są zależni od badań wykonanych przez kupującego. Dlatego, w ramach zapowiadanych przez MRiRW działań na rzecz umocnienia pozycji rynkowej producentów rolnych, zdaniem KRIR zasadnym byłoby utworzenie niezależnego laboratorium odwoławczego (lub wskazanie na terenie kraju) dla badania jakości produktów rolno-spożywczych, lub zarekomendowanie laboratoriów, gdzie rolnicy mogliby dokonać takich analiz.

Źródło: KRIR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245719