Rolnik będzie mógł zawrzeć umowę z pomocnikiem za pośrednictwem portalu praca.gov.pl


W dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał opinię do projektu ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie, przedstawionego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie funkcjonalności portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności, pozwalające na zawieranie przez rolnika umów o pomocy przy zbiorach z pomocnikiem rolnika, w formie elektronicznej. System ma zapewnić również obsługę umów tj. zgłoszenie pomocnika rolnika do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, wyrejestrowanie pomocnika z ubezpieczenia, rozliczanie składek i przekazywanie do KRUS wymaganych informacji o osobach podlegających ubezpieczeniu. Rolnik ma zostać również zwolniony z obowiązku przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem, gdyż wszystkie dokumenty będą przechowywane w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw pracy.

Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie zaplanowanych regulacji może stanowić znaczną pomoc dla rolników zatrudniających pomocników rolnika.

Jednocześnie samorząd rolniczy zauważa, że należy przewidzieć szkolenia dla rolników przed rozpoczęciem korzystania z tego systemu.

Źródło: KRIR


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1739932